Methodiek

Switch werkt volgens een beschreven methodiek, die in november 2020 is gepubliceerd.

Deze methodiek is het resultaat van ruim twee jaar samenwerken. In de methodiek staat doel en aanpak van Switch beschreven en waarom integrale samenwerking daarbij zo belangrijk is.

De methodiek bestaat uit twee delen: een theoretische en een praktische handleiding. De theoretische handleiding bevat de onderbouwing en toelichting op de verschillende bestanddelen van Switch.

De praktische handleiding bevat een handelingsgerichte beschrijving van de werkwijze in de dagelijkse praktijk. Het is bedoeld voor gebruik door professionals als leidraad in het werken met het gezin.

De methodiek is zowel gebaseerd op wetenschappelijke inzichten als op onze eigen ervaringen en inzichten die de samenwerking tot nu toe heeft opgeleverd.

Hulpverleners binnen het Switch-team maken naast de Switch-methodiek gebruik van methodieken en therapievormen passend bij hun specifieke discipline en aansluitend bij de concrete hulpvraag van het gezin of gezinslid.

Aanvragen methodiek

Via de contactpagina kunt u de methodiekbeschrijving aanvragen.

Onderzoek Switch

Het Verwey-Jonker Instituut heeft in 2022 haar onderzoek afgerond naar de werkwijze van Switch. Hieruit blijkt dat de de integrale aanpak succesvol is. Switch sluit goed aan bij de mogelijkheden van de individuele gezinsleden en versterkt de veiligheid. Bureau Sinzer rekende uit dat de extra kosten voor de inzet van Switch op de korte en langere termijn maatschappelijke besparingen opleveren.

Lees hier meer over de onderzoeken van Verwey-Jonker en Sinzer,

Ontstaansgeschiedenis Switch

Switch (voorheen Programma Integrale Behandeling en Begeleiding), is ontstaan vanuit een al langer lopende samenwerking tussen vier Amsterdamse instellingen; Blijf Groep (vrouwenopvang), Altra (jeugdhulpverlening), de Waag (forensische zorg) en BRight GGZ (reguliere GGZ).

De samenwerking startte in april 2014 als een multidisciplinair casuïstiek overleg bij de  vrouwenopvang. Maatschappelijk werkers van de vrouwenopvang konden hier hun huiselijk geweldcasussen inbrengen bij een team van experts.

In 2017 is besloten dit over een andere boeg te gooien; geen advies of analyse meer vanaf de zijlijn, niet meer doorverwijzen na advies of analyse, maar zelf aan de slag. Er werd een team geformeerd met een gemeenschappelijk doel; integrale analyse én behandeling bieden aan zowel volwassenen als kinderen in gezinnen waar huiselijk geweld speelt door specialisten op gebied van daderschap én slachtofferschap. Het Switch-team was geboren.

In 2019- 2020 is met subsidie vanuit het landelijke actieprogramma ‘Geweld Hoort Nergens Thuis’ de ervaring vanuit de praktijk gebundeld in een methodiek beschrijving welke gaandeweg op verschillende momenten is getoetst met als doel het realiseren van een landelijk overdraagbare methodiek.