Ik zoek hulp

Is er in jouw gezin sprake van ernstig huiselijk geweld? Geweld dat al jaren speelt? Of misschien ook al voorkwam in het gezin waarin jij zelf opgroeide?

Het behandelteam van Switch richt zich op het doorbreken van jarenlange patronen van huiselijk geweld. Dat doen we samen met jullie. We kijken wat jullie als gezinsleden nodig hebben. Nu maar ook in de toekomst. Hierbij kijken we hoe we directe veiligheid kunnen bieden, maar ook wat ieder van jullie nodig heeft om te herstellen. Bijvoorbeeld traumabehandeling of relatietherapie.

Bij Switch werken behandelaren en hulpverleners uit verschillende organisaties samen: vrouwenopvang, jeugdzorg, de GGZ en de forensische GGZ. Zo kunnen we kennis en ervaring uit verschillende gebieden inzetten.

Hoe werkt Switch?

Aanmelden

Het Ouder en Kindteam, de jeugdbescherming of een andere gecertificeerde hulporganisatie kan jullie aanmelden voor Switch. Na de aanmelding krijgt elk gezinslid een uitnodiging voor een intakegesprek; ouders bij de Waag of bij BRight GGZ en de kinderen bij Altra jeugdhulp of bij BRight GGZ.

Met de informatie vanuit de intakegesprekken stellen we samen met jullie en behandelplan op. In dit behandelplan staan de doelen die jullie willen bereiken en welke specifieke hulpverlening we gaan inzetten en in welke volgorde we dat gaan doen.

Waar?

De overleggen tussen jullie als gezin en het behandelteam van Switch vinden plaats op:

De begeleiding en de behandeling vindt plaats bij jullie thuis of op de locaties van de betrokken hulpverleners.

Behandeling en begeleiding door Switch

Switch biedt de volgende begeleiding en behandeling:

  • Traumabehandeling aan ouders en kinderen;
  • Partner/ouderrelatietherapie;
  • Opvoedondersteuning;
  • Autonomieversterkende interventies;
  • Individuele psychotherapie aan ouders en kinderen (emotieregulatie, impulscontrole);
  • Zelfbeeld;
  • Systeemtherapie gericht op het ontwikkelen en versterken van veilige gehechtsheidsrelaties.

Tijdens de behandeling nodigen we jullie regelmatig uit voor een voortgangsgesprek met de betrokken behandelaren en verwijzer.

Hoe lang duurt een Switch-traject?

De duur van de begeleiding en behandeling is afhankelijk van de problematiek en het gekozen plan van aanpak. De behandelaar van Switch zal je informeren over de duur van jouw begeleiding en behandeling.

Zijn er kosten verbonden aan Switch?

De jeugdhulp wordt geboden op basis van een beschikking voor specialistische jeugdhulp. Voor jullie als gezin zijn hieraan geen kosten verbonden. Een verwijzing voor de hulp van de Waag en BRight GGZ loopt via de huisarts. Hulp voor de ouders wordt vergoed via de zorgverzekeringswet. Hieraan zijn kosten voor eigen risico verbonden.